Separatory tłuszczu Delfin

Separatory » Separatory oleju

cena na telefon e-mail 513179246

ZASADA DZIAŁANIA

Separatory tłuszczów przeznaczone są do oddzielania tłuszczów pochodzenia ro ślinnego i zwierzęcego ze ścieków. Działają na zasadzie różnicy gęstości i ciężkości między tłuszczami a wodą zużytą na drodze przepływu grawitacyjnego przez separator. Cząsteczki tłuszczu i oleju unoszą się na powierzchni ścieków tworząc warstwę o powiększającej się grubości, którą należy regularnie usuwać, natomiast ciężkie substancje opadają na dno separatora tworząc osad.

 

Typoszereg separatorów dostępny w przepływach

  • 1,5 l/s
  • 2 l/s
  • 4 l/s
  • 7 l/s
  • 10 l/s
  • 12 l/s