FIRMY

Naszą ofertę kierujemy  również do firm za zajmująch się sprzedażą, montażem oczyszczalni ścieków a wszczególności do firm które biorą udział w przetargach związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków , kanalizacji, odwodnień deszczowych.

W swojej ofercie posiadamy urządzenia czołowych producentów krajowych i zagranicznych, spełniające wymagania norm polskich i europejskich.

Drogą meilową prosimy o określenie zapotrzebowania na urządzenia, armaturę wod-kan i inne.

 Znając potrzeby przygotujemy dla Państwa propozycje pod konkretne zestawienie materiałowe wynikające ze specyfikacji przetargowej , a jeśli czegoś w danej chwili nie posiadamy w ofercie to dla Państwa  zdobędziemy i wynegocjujemy najlepsze warunki finansowe.

Ważne

Ponieważ spotykamy się co prawda rzadko że nieuczciwi klienci podszywają się pod firmy przesyłając niewłaściwe  lub niepełne dane wyłudzając w ten sposób dokumentacje lub urządzenia pozwolimy sobie zadzwonić do Państwa celem potwierdzenia, lub skorzystamy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  CEIDG.