Biopura 4RLM

Oczyszczalnie biologiczne

cena na telefon e-mail 513179246

Biologiczna oczyszczalnia BioPura to niezawodne
i ekonomiczne rozwiązanie przeznaczone do miejsc bez
możliwości podłączenia do systemów kanalizacji zbiorowej.
Zbiornik wykonany jest z odpornego na działanie agresywnego
środowiska polietylenu, natomiast ożebrowana konstrukcja
gwarantuje odporność na działanie sił gruntowych oraz odpowiednie
zakotwienie. W oczyszczalni wykorzystano najnowszą technologię
oczyszczania poprzez zanurzone złoża biologiczne co zapewnia bardzo wysoką
skuteczność przy zachowaniu małych gabarytów oraz niskich kosztów eksploatacji.
Oczyszczony ściek możemy rozsączyć do gruntu poprzez drenaż, studnię chłonną
lub pakiety, ale też odprowadzić, po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, do wód
powierzchniowych takich jak rowy, rzeki, stawy, jeziora.

Największe zalety Biopura

  • Wysoka skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN:12566-3+A1:20 09
  • Całkowicie zautomatyzowana praca
  • Trwały, ożebrowany zbior nik z PE
  • Małe gabaryty- tania i szybka instalacja
  • Brak konieczności dodawania biopreparatów
  • Niskie koszty eksploatacji
  • Niezawodność i atrakcyjna cena

Jak to działa

ETAP I: dopływ ścieku surowego do osadnika wstępnego.
ETAP II: dopływ ścieku do I części tlenowej-biologicznej
ETAP III: dopływ ścieku do II części tlenowej-biologicznej
ETAP IV: dopływ ścieku do osadnika wtórnego