Biotec 6 RLM

Oczyszczalnie biologiczne

cena na telefon e-mail 513179246
Zastosowanie

Oczyszczalnie Biotec™ stosowane są w budynkach zamieszkanych przez maksymalnie 25 osób, np:

 • indywidualne domy,
 • małe budynki,
 • biura i nieruchomości komercyjne,
 • rozbudowa istniejących osadników gnilnych.
Funkcje i korzyści:
 • brak elementów elektrycznych i mechanicznych wewnątrz oczyszczalni – niskie koszty eksploatacji i konserwacji,
 • niewielka, zamykana pokrywa odporna na obciążenie ruchu pieszego - bezpieczna dla dzieci i zwierząt,
 • kontrolowana wentylacja - minimalizuje ryzyko wystąpienia przykrych zapachów,
 • różnorodność opcji – zaspokaja wszystkie wymagania i potrzeby.
Jak działa Biotec™?

Oczyszczalnia ścieków Biotec™ wykorzystuje doskonale sprawdzony, tlenowy proces biologiczny, na tak zwanym zraszanym złożu biologicznym. Proces oczyszczania jest podzielony na 3 etapy:

 • gruboziarniste elementy stałe są filtrowane i zatrzymywane w celu późniejszego, stopniowego ich rozkładu,
 • klarowna ciecz jest w sposób ciągły natryskiwana na zainstalowane w górnej części oczyszczalni złoże biologiczne, dzięki zastosowaniu zasady pompy mamutowej, funkcjonującej dzięki usytuowanej na zewnątrz dmuchawie,
 • podczas normalnej eksploatacji w warunkach domowych, mogą osadzać się cząstki stałe. Poziom zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach osiąga 20 mg/l BZT5, 30mg/l zawiesiny, 20mg/l azotu.
Instalacja oczyszczalni Biotec™

Jednostka jest instalowana w gruncie i zasypywana do poziomu powierzchni. Oczyszczalnia może wystawać ponad poziom terenu, jeśli wymagają tego warunki miejsca instalacji.

Oczyszczalnie Biotec™ powinny być zlokalizowane w odległości nie mniejszej niż 2m od najbliższego domu (dane te jednak zawsze należy sprawdzić w lokalnym urzędzie). Urządzenie powinno być stabilnie osadzone w betonie, którym należy wypełnić wykop. Obudowa dmuchawy może być umieszczona w dowolnym miejscu, w promieniu 13m, umożliwiając łatwy i wygodny dostęp.

Łatwa konserwacja

Oczyszczalnie Biotec™ są tanie w eksploatacji i łatwe w konserwacji.

 • W normalnych warunkach użytkowania oczyszczalnia Biotec™ wymaga okresowego opróżniania osadu.
 • Kingspan Environmental oferuje usługi serwisowe po instalacji i pełen serwis posprzedażowy.
Kompleksowy monitoring i kontrola

Zaawansowany technicznie panel sterowania Kingspan Environmental, wyposażony w nowy alarm i cyfrowy wyświetlacz, natychmiast informuje właściciela budynku w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek problemu.

Panel sterowania, dostarczany jako wyposażenie standardowe oczyszczalni, udostępnia dane o wszelkich błędach, w tym informacje o spadku ciśnienia dmuchawy* lub awarii zasilania. Wyświetlacz pokazuje informacje i kod błędu, które są przeznaczone dla właściciela lub osoby przeprowadzającej serwis. System jest wyposażony również w widoczny, zewnętrzny sygnalizator (opcjonalnie), będący pierwszym elementem informowania o ewentualnych usterkach.

Alarm może także bezpośrednio komunikować się z centrum obsługi firmy, dostarczając inżynierowi serwisu informację o błędzie, a także pozwala określić, jakie części zamienne są ewentualnie potrzebne.

* Opcjonalny czujnik wyposażenia

Odprowadzanie oczyszczonych ścieków

Po uzyskaniu zgody właściwego urzędu, oczyszczone ścieki z oczyszczalni mogą być odprowadzane do cieku wodnego; lub po uzyskaniu zadowalającego wyniku testu perkolacyjnego, do studni chłonnej lub układu rozsączającego (AquaBlok, EazyDrain).

Uwaga!

W celu uzyskania dodatkowych danych technicznych lub pomocy przy doborze odpowiedniego urządzenia, prosimy o kontakt z Kingspan Environmental.

Komora próbkowania

Jeżeli oczyszczalnie odprowadzają oczyszczone ścieki do cieków wodnych, wtedy zgodnie z przepisami prawa, musi istnieć miejsce poboru próbek, które pozwala organom kontrolnym na okresowe sprawdzanie jakości ścieków.

Dostępna dla wszystkich standardowych głębokości odpływów studzienka do poboru próbek zapewnia szybką instalację i łatwy dostęp do wygodnego przeprowadzenia poboru próbek, w celu określenia jakości oczyszczonych ścieków.

Oczyszczalnia dostepna również w wersji dla 12 RLM