AquaPur

Oczyszczalnie biologiczne

cena na telefon e-mail 513179246
na telefon

Na czym polega technologia oczyszczania metodą SBR?

System AquaPur to biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków działająca na zasadzie sprawdzonej metody SBR (Sequencing Batch Reactor). Proces oczyszczania odbywa się w cyklu 6-godzinnym. Technologia SBR polega na tym, że wpływające ścieki są przetwarzane partiami. Instalacje są wyposażone w zbiornik przelewowy. Napowietrzanie odbywa się za pomocą pompy napowietrzającej, która w sposób równomierny wytwarza sprężone powietrze. Pompa napowietrzająca oraz systemy sterowania umieszczone są bezpiecznie w skrzynce sterowniczej lub na konsoli poza zasięgiem ścieków. Od skrzynki sterowniczej do oczyszczalni prowadzą przewody zaopatrujące poszczególne elementy w powietrze. Samo sterowanie jest już gotowe do przyłączenia, to znaczy, że do jego zainstalowania potrzebne jest już tylko gniazdko sieciowe 

230 V. Wystarczy włożyć wtyczkę i gotowe. Instalacja pracuje w trybie automatycznym. Wszystkie parametry są już ustawione.

Gwarantowana łatwość montażu

Montaż instalacji jest bardzo prosty i szybki. Wszystkie elementy instalacji są wyprofilowane w taki sposób, że wystarczy je tylko połączyć ze sobą na zasadzie konstrukcji zespołowej. Wymontowanie instalacji ze zbiornika jest proste. W zbiornikach z tworzywa sztucznego system jest już całkowicie wbudowany.

 

oczyszczalnia2Faza 1: Faza podawania
Ścieki znajdujące się w komorze wstępnego oczyszczania zostają doprowadzone do reaktora SBR (do uczynnienienia biologicznego). Ich odbiór odbywa się z ustalonej wysokości zbiornika osadu, a jego objętość jest ograniczona. Odbiór przeprowadzany jest za pomocą podnośnika powietrznego.

Faza 2: Faza napowietrzania
W trakcie tej fazy ścieki w komorze osadu czynnego poddawane są napowietrzaniu. Elementy biologiczne są w ten sposób optymalnie natleniane i ulegają idealnemu przemieszaniu. Proces napowietrzania odbywa się przez znajdujący się na dnie dyfuzor talerzowy lub rurowy.

Faza  3: Faza wytrącania osadu

Tutaj nie odbywa się ani napowietrzanie ani podawanie ścieków. W fazie wytrącania osad czynny oddziela się od ścieków technologicznie oczyszczonych. Na dnie komory tworzy się warstwa osadu, a w jej górnej części strefa ścieków oczyszczonych.

Faza 4: Faza odprowadzania
Woda oczyszczona biologicznie odprowadzana jest z górnej części komory do kolektora, drenażu lub stawu. Osad znajdujący się na dnie odprowadzany jest z powrotem do komory wstępnego oczyszczania. Jego odbieranie odbywa się za pomocą podnośników powietrznych (pompy mamutowej), bez udziału pomp zanurzanych w wodzie.

oczyszczalnia aquapur3Technologia oczyszczania ścieków na najwyższym poziomie

• Bezproblemowa możliwość ponownego montażu oraz rozbudowy o kolejne elementy

• Brak konieczności prowadzenia wykopów koparką przy rozbudowie systemu

• Brak podatnych na awarie pomp w wodzie

• Brak elementów instalacji elektrycznej zanurzonych w wodzie

• Najnowsza i najnowocześniejsza technologia

• Szybki i prosty montaż i możliwość dokonania demontażu w każdej chwili

• Doskonała wydajność oczyszczania
made in germany

• Przetestowane i dopuszczone do użytkowania elementy instalacji

• Kraj pochodzenia: Niemcy

• Niskie zużycie energii

• Niskie koszty następcze

• W wersji ze zbiornikiem z tworzywa sztucznego całkowicie zmontowana instalacja

Przykłady zastosowania:

1 zbiornik, 3 komory

1 zbiornik, 2 komory

3 zbiorniki, 3 komory

Zbiornik z tworzywa sztucznego

Możliwe są także inne warianty! Można je zamontować w przypadku prawie wszystkich typów oczyszczalni!