Delfin drenaż rozsączający

Oczyszczalnie drenażowe

cena na telefon e-mail 513179246

ZASADY DZIAŁANIA

Podstawową częścią drenażu rozsączającego stanowi układ podziemnych rur perforowanych ułożonych na warstwie żwiru, na którym zachodzi właściwe doczyszczanie ścieków. Oczyszczona woda trafia do gruntu. W przypadku wyższego poziomu wód gruntowych stosuje się studzienką przepompową i całą oczyszczalnią należy umieścić wyżej w formie kopca nasypowego. Do tego celu stosowane są pakiety drenażowe znacznie zmniejszające powierzchnią potrzebną pod oczyszczalnię. 

 

Zestawy oczyszczalni z drenażem rozsączającym:  

Delfin 1500   - oczyszczalnie dla 3 osób mieszkających na stałe lub 6 tymczasowo.
Delfin 2000, 3000   - oczyszczalnie dla 4 do 7 osób.
Delfin 1500, 2000, 3000 Komplet  - oczyszczalnie przeznaczone dla 3 do 7 osób dodatkowo z nadstawkami na osadnik (wys. 40 cm).