Fann Pakiet K44

Oczyszczalnie drenażowe

cena na telefon e-mail 513179246

W skład zestawu wchodzą:
- osadnik gnilny SA 2000ce – 2 m³
- moduły IN-DRÄN – 4 szt
- rura rozsączająca PE 110 – 5,0 mb
- nadbudowa – 6 kręgów
- pokrywa PE 700
- geowłóknina 100 g/m²
- zestaw montażowy

Osadnik gnilny:
- wysokość – 0,96 m
- długość – 2,9 m
- szerokość – 1,2 m
- pojemność – 2 m3
- waga – 120 kg
- śr. włazu – 600 mm
- śr. wlotu – 110 mm
- śr. wylotu – 110 mm
- wys. wlotu – 0,80 m
- wys. wylotu – 0,70 m

Powierzchnia zabudowy:
- osadnik gnilny SA 2000ce – 4 m2
Pole infiltracyjne:
- długość – 5,0 m (pojedynczy drenaż)
- szerokość – 0,6 – 5 m (zależna od warunków gruntowych, przepuszczalności gruntu).

Koszty eksploatacji:
- opróżnienie osadnika gnilnego raz na rok

Dokumentacja:
- Certyfikat CE PN-EN 12566-1/A1:2004
- Aprobata techniczna Instytutu Ochrony Środowiska – AT/2011-08-0340