Oczyszczalnia drenażowa Gama Plastic

Oczyszczalnie drenażowe

na telefon e-mail 513 179 246
na telefon

WARIANTY OCZYSZCZALNI:

Osadnik gnilny + drenaż rozsączający ................. OP-2000/5 drenaż

Osadnik gnilny + złoże drenażowe ....................... OP-2000/5 z.drenażowe

Osadnik gnilny + studnia chłonna ........................ OP-2000/5 s.chłonna

Osadnik gnilny + złoże rozsączające w kopcu ..... OP-2000/5 kopiec

Osadnik gnilny + złoże filtracyjne pionowe ........... OP-2000/5 F.Pionowy

Osadnik gnilny + złoże filtracyjne poziome ........... OP-2000/5 F.Poziomy

Osadnik gnilny + złoże trzcinowe ........................ OP-2000/5 Z.Trzcinowe