SEPARATOR TŁUSZCZU ST-2L/s ST-4L/s ST-7L/s

Separatory » Separatory oleju

na telefon e-mail 513 179 246
na telefon

DOBÓR URZĄDZEŃ


Separatory tłuszczu powinny być dobierane przez osobę będącą projektantem, bądź dostawcą urządzenia. Pozwala to na optymalne dopasowanie modelu i typu separatora do ilości oraz rodzaju tłuszczu zawartego w ściekach. Ilość ścieków jest obliczana na podstawie zużycia wody w zgodzie z prawem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów nr 716 z dnia 18 grudnia 1996r; Dz.U.Nr151 z 1996r. .

Aby wybrać optymalnie dopasowany do konkretnych wymogów separator tłuszczu bierze się pod uwagę: maksymalną ilość dopływu ścieków (l/s), a także zawartość substancji tłuszczowych, wymagających odseparowania. W przypadku lokali gastronomicznych w doborze odpowiedniego separatora pomocna może być znajdująca się poniżej tabela: