Zbiornik przepompowni SP

Przepompownie

na telefon e-mail 513 179 246
na telefon

Proponowane przepompownie ścieków są stosowane zarówno na prywatnych posesjach, jak i w gospodarstwach rolnych czy ośrodkach wypoczynkowych. Mają zastosowanie w specjalistycznych i rozbudowanych systemach kanalizacyjnych, oraz prostych systemach przydomowych np. oczyszczalniach przydomowych.

SP-150 i SP-250 zbiorniki o kształcie pionowym. Konstrukcje wykorzystywane najczęściej jako studzienki do do systemów wód deszczowych i przydomowych oczyszczalni. Istnieje możliwość zakupu nadstawek o wysokości 30, 50 i 100 cm.

SP-500 i ZR-600 zbiorniki o kształcie pionowym, zastosowanie przy oczyszczalniach o większej pojemności czynnej i przepływie. Zbiorniki uzupełniają dany typoszereg pełnią funkcję dozująco-przepompową. Opcjonalnie nadstawki w wymiarach 30,50,100 cm.

SP-1000 zbiornik o pionowym kształcie, wykorzystywany jako zbiornik retencyjny do budowy przepompowni ścieków. Czynnikami wyróżniającymi ten zbiornik jest mocne ożebrowanie pierścieniami poziomymi oraz pionowymi, a także wyposażenie zbiornika w stopnie odlewane monolitycznie z korpusem zbiornika. Cała konstrukcja jest formowana z polietylenu PEHD metodą rotomoldingu w specjalnych piecach pod wpływem wysokiej temperatury.

Tabelka z wymiarami

TYP ZBIORNIKA
URZĄDZENIA
POJEMNOŚĆ
[litrów]
WAGA
[kg]
 
WYMIARY
[m]
∅        H
WYSOKOŚĆ
CAŁKOWITA
[m]
SP-150 bez nadstawki
Nadstawka NS-100/40
150
100
11
8
0,6
0,4
0,85
1
1,85
SP-250 bez nadstawki
Nadstawka NS-105/45
250
120
20
8
0,8
0,45
0,85
1,05
1,86
SP-500 bez nadstawki
Nadstawka NS-50/45
500
60
30
4
0,8
0,45
1,30
0,5
1,80
SP-1000 bez nadstawki 1100 65 1,07 1,76 nadbudowy
ZR-600 bez nadstawki 600 32 0,8 1,32 dostępne