Przepompownie

Zobacz wszystkie | Strony:
 • HillMaster kompaktowe pompownie Kingspan

  hillmaster-kompaktowe-pompownie-kingspan.jpg

  Seria kompaktowych pompowni ścieków HillMaster dla domów i obiektów handlowych oraz przemysłowych.

  cena na telefon e-mail 513179246
 • Przepompownia Delfin

  przepompownia-delfin.jpg

  PRZEZNACZENIE

  Przepompownia z przeznaczeniem do scieków surowych, wody deszczowej

  cena na telefon e-mail 513179246
 • Zbiornik przepompowni SP

  zbiornik-przepompowni-sp[1].jpg

  Przepompownie służą do transportu nieczystości płynnych na dłuższych odcinkach. Są także przydatne, gdy występuje konieczność podniesienia kanalizacji na wyższy poziom.

  na telefon e-mail 513 179 246
 • Zbiorniki przepompowni Metria

  zbiorniki-przepompowni-metria.png

  Zbiorniki przydomowych przepompowni ścieków, są elementem systemu kanalizacji sanitarnej w rozległych sieciach kanalizacyjnych. W zbiornikach takich montuje się urządzenia służące do pompowania ścieków celem przetransportowania ich do głównej magistrali lub bezpośrednio do oczyszczalni ścieków. Dodatkowo zbiorniki takie można wykorzystać również jako zbiorniki na wodę deszczową. W ofercie posiadamy również kompletne przydomowe przepompownie ścieków.

  na telefon e-mail 513 179 246
Zobacz wszystkie | Strony: